Enkis

Enkis

Fotovoltaika na bytových domech

Novelizovaná vyhláška O pravidlech trhu s elektřinou vyjasnila nový způsob sdílení elektřiny ze společného výrobního zdroje v bytových domech. Ve světle novely energetického zákona nazývané Lex OZE I, jež zvyšuje u elektráren limit bez nutnosti získat licenci a stavební povolení z 10 kwp na 50 kwp, tak obnovitelné zdroje půjde v příštích letech instalovat výrazně rychleji a snadněji.  SVJ nebo bytové družstvo, které si nyní na střechu domu instaluje fotovoltaickou elektrárnu již nemusí jít krkolomnou cestou sdružení všech odběrných míst do jednoho, ačkoli to z hlediska snížení nákladů na distribuční poplatky bylo výhodné.

Jak to bude fungovat?

Každý takový objekt bude mít tzv. vůdčí odběrné místo (OMV), na který je připojen zdroj a následně další přidružená odběrná místa jednotlivých domácností (OMP), která se účastní sdílení. Všechna tato OM budou osazena novými elektroměry typu B – průběhové měření a budou sledovat spotřebu v 15minutovém intervalu.

Pokud je solární elektrárna v provozu a vyrábí, nastanou následující technické možnosti

A) OMV má vlastní spotřebu

  • Elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky využívá vůdčí odběrné místo
  • Pokud je přebytek nad rámec této spotřeby, elektřinu mohou využívat přidružená místa v bytovém domě, která aktuálně v daném intervalu mají spotřebu na základě alokačního klíče, který si zvolí jednotliví účastníci SVJ nebo družstva
  • Pokud v dané chvíli spotřeba na těchto místech není, je energie dodána do sítě a vypořádána na základě parametrů smlouvy o výkupu elektřiny s dodavatelem

 

B) OMV nemá vlastní spotřebu

  • Elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky využívají přidružená odběrná místa (domácnosti), která se sdílené účastní a mají v daný interval spotřebu zase na základě alokačního klíče
  • Pokud v dané chvíli spotřeba na těchto místech není, je energie dodána do distribuční soustavy a vypořádána na základě parametrů smlouvy o výkupu elektřiny s dodavatelem

 

Modelová situace

  1. Solární elektrárna má aktuální výkon 20 kW
  2. OMV má aktuální spotřebu 5 kW, takže mezi přidružená OMP zbývá rozdělit 15 kW
  3. Přidružená odběrná místa mají nastaven alokační klíč v poměru

OMP1 20% (alokace 3 kW)
OMP2 30% (alokace 4,5kW)
OMP3 10% (alokace 1,5kW)
OMP4 25 % (alokace 3,75kW)
OMP5 15% (alokace 2,25kW)

Situace v OMP1 – má aktuální spotřebu 3 kW, dodávka dle alokačního klíče 20%  jsou 3kW a tak je spotřeba plně pokryta z instalované FVE.

Situace v OMP2 – má aktuální spotřebu 6 kW, dodávka dle alokačního klíče 30% je 4,5 kW a tak je spotřeba pokryta jen zčásti, zbytek 1,5 kW je danému OM počítán jako dodávka z distribuční soustavy.

Situace v OMP3 – má aktuální spotřebu 2 kW, dodávka dle alokačního klíče 10% je 1,5 kW a tak je spotřeba pokryta jen zčásti, zbytek 0,5 kW je danému OM vyúčtována jako dodávka z distribuční soustavy.

Situace v OMP4 – má aktuální spotřebu 3kW, dodávka dle alokačního klíče 25% je 3,75 kW a tak je spotřeba plně pokryta a vzniká přebytek 0,75 kW, který je dodán přes OMV do distribuční soustavy a finančně vypořádán.

Situace v OMP5 – nemá aktuálně spotřebu, dodávka dle alokačního klíče 15% je 2,25kW, a tak vzniká přebytek 2,25kW, který je dodán přes OMV do distribuční soustavy a finančně vypořádán.

Celkem je tedy přes prodejní EAN OMV dodáno 3kW do distribuční soustavy a finančně vypořádáno v rámci smlouvy o výkupu elektřiny s dodavatelem elektřiny.

Proces

01

Přípravy - Technická a ekonomická analýza projektu

Je potřeba zjistit dle velikosti střechy maximální možný výkon elektrárny podle počtu instalovaných fotovoltaických panelů. Dále je potřeba znát roční spotřebu elektřiny všech účastníků projektu, zjistit vhodné umístění pro technologii, délku vedení AC/DC trasy a aktuální stav elektroinstalace – hodnotu hlavního jistě apod. Na základě těchto dat můžeme dojít k serióznímu sestavení nabídky a spočítat návratnost.

02

Dohoda mezi jednotlivými vlastníky bytů o sdílení elektřiny a schválení nabídky dodavatele (instalační firmy)

Jednotliví členové družstva nebo SVJ se mezi sebou musí umět domluvit, jak k projektu budou přistupovat a najít konsenzus. Nemusí se účastnit všichni, a proto je potřeba najít shodu v tom, jak se do projektu bude investovat a na základě jakého alokačního klíče, tedy na základě jakých podílů se vyrobená elektřina bude rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti v bytovém domě.

03

Výběr vhodného vůdčího odběrného místa

Pokud bude mít OMV svou vlastní spotřebu (stávající OM v bytovém domě, např. pro společné prostory – svítidla, výtah) je třeba si uvědomit, že tato spotřeba bude primárně pokryta z elektřiny vyrobené fotovoltaikou. Tím pádem sdílená elektřina pro jednotlivé domácnosti bude pokryta nad tento rámec OMV. Pokud se bude instalovat bateriové úložiště, využije se pouze v OMV, kde je akumulace instalovaná

Další možností je osadit nové odběrné místo v domě, které žádnou svou vlastní spotřebu mít nebude, a tak může být vyrobená elektřina z fotovoltaiky určena zcela pro pokrytí spotřeb jednotlivých odběrných míst (OMP) bytových jednotek.

Poslední možnost je určit jako OMV konkrétní OM jedné bytové jednotky. Primárně bude tedy pokryta spotřeba tohoto odběrného místa a následný přebytek je využit ke sdílení mezi ostatní OMP.

04

Vyřízení smlouvy o dílo

Smlova o dílo obsahuje konkrétní parametry realizace Fotovoltaické elektrárny, termíny, záruky, nabídku, apod.

05

Vyřízení smlouvy o připojení

Žádost o připojení zdroje obsahuje požadovaný rezervovaný výkon a další parametry zdroje. Distribuční společnost to technicky posoudí a v průběhu 30ti dnů pošle návrh smlouvy o připojení poštou. Je potřeba V některých případech, kde je v lokalitě nedostatečná kapacita sítě, může dojít i k zamítnutí. V takovém případě k realizaci FVE v rámci objektu nedojde.

06

Instalace FVE v bytovém domě

Pokud je podepsaná oboustranně SOP a stanoveny podmínky pro připojení výrobny, lze provést instalaci a připojení zdroje v objektu bytového dmu do OMV.

07

Umožnění trvalého provozu UTP (dříve též první paralelní připojení PPP)

Je potřeba doložit distribuční společnosti v dané lokalitě konkrétní dokumenty a vyplnit příslušné formuláře. Pokud je vše v pořádku, stanoví distribuční společnost termín pro ověření nového zdroje elektřiny a výměnu elektroměru za průběhové měření.

08

Vyjednání smlouvy o výkupu elektřiny

Tento dokument se může podepsat s libovolným obchodníkem s elektřinou na trhu, který zároveň zajistí pro OMV odpovědnost za odchylku v informačním systému OTE, a.s. SVJ obdrží ataké EAN, které má k dispozici po zaregistrování na portálu distribuční společnosti  (PRE, EG.D, ČEZ).

09

Podání žádosti o sdílení elektřiny a uzavření smluv pro přidružená odběrná místa

10

Výměna elektroměrů na přidružených OM

Zaujaly vás naše služby? Kontaktujte nás.