Enkis

Enkis

Bezpečný a bezúdržbový ekologický zdroj energie

Fotovoltaika

Jedná se o bezpečný a bezúdržbový ekologický zdroj obnovitelné energie pro vaši domácnost nebo firmu. Jedná se o bezplatnou energii ze slunce. Fotovoltaický jev po celý rok na vaší střeše způsobuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii (stejnosměrný proud) prostřednictvím fotovoltaických článků, diod, které se spojují ve větší celky – fotovoltaické panely.

Fotovoltaické panely
Pohlcují fotony a uvolňují elektrony díky vzájemnému působení slunečního záření a polovodiče – křemíku.
Střídače
Srdce každé elektrárny. Má za úkol přeměnit stejnosměrné napětí, které vyrábějí panely na střídavé napětí elektrické sítě.
Optimizéry
Jedná se výkonovou elektroniku, která zvyšuje energetický výkon, umožňuje monitorování na úrovni solárního modulu a zvyšuje bezpečnost vašeho solárního pole.

Fotovoltaické panely pohlcují fotony a uvolňují elektrony díky vzájemnému působení slunečního záření a polovodiče – křemíku. V našich instalacích využíváme špičkové panely poslední generace.

TRINA SOLAR - výkon 500wp

 • Monokrystalický článek
 • 150 monočlánků!
 • Křemíkové destičky 210mm
 • 1/3 cut cell technologie
 • technologie více přípojnic pro lepší zachycení světla – nižší sériový odpor
 • 15 let záruku na produkt !
 • Výkon po 25 letech neklesne pod 84,8%. 
 • Vyšší napětí – lze použít pouze 5 panelů na string
 • Zatížení sněhem 6000 Pa!
 • Černý rám – tzv. Black frame – lepší vzhled
 • Váha 26,3 Kg

Datasheet ->

 

EGING – výkon 540 Wp

 • Monokrystalický článek
 • 144 monočlánků 
 • 12 let záruka na produkt
 • Výkon během 25 let neklesne pod 84,8%
 • Zatížení sněhem 5400 Pa
 • Half cut cell technologie – nižší odpor
 • Černý rám – tzv. Black frame – lepší vzhled
 • Váha 27 Kg

Datasheet ->

TALESUN – výkon 450 Wp

 • Monokrystalický článek
 • 144 monočlánků
 • 12 let záruka na produkt
 • Výkon během 25 let neklesne pod 84,8%
 • Zatížení sněhem 5400 Pa
 • Half cut cell technologie . nižší odpor
 • Váha 23,5 Kg
 • Stříbrný rám

Datasheet ->

Střídač je srdcem každé elektrárny. Má za úkol přeměnit stejnosměrné napětí, které vyrábějí panely na střídavé napětí elektrické sítě. Jeho role v celém systému je klíčová, a tak se nevyplatí jeho výběr podceňovat.

Jaký střídač bych si měl vybrat?

Symetrický střídač

Rozděluje výkon fotovoltaiky symetricky tedy rovnoměrně do všech 3 fází bez ohledu na to, jak jsou zatížené jednotlivými spotřebiči. Může se tak stát, že na jedné fázi musíte zbytečně odebírat elektřinu ze sítě a na zbývajících 2 fázích odevzdáváte do sítě přebytek. To opravdu nechceme

Asymetrický střídač

Má velkou výhodu v tom, že umí dávkovat výkon do jednotlivých fází asymetricky tedy nerovnoměrně a tak pokryje vaši kompletní spotřebu. Investice do levnějších symetrických střídačů se tak nevyplatí, případně prodlouží návratnost vaší elektrárny.

Jedná se výkonovou elektroniku, která zvyšuje energetický výkon, umožňuje monitorování na úrovni solárního modulu a zvyšuje bezpečnost vašeho solárního pole rychlým vypnutím na úrovni panelu (rapid shutdown funkce) v případě ohrožení domu požárem.

Optimizéry se připojují ke spojovací krabici FV modulu, abyste ze svého FV systému získali maximum. Instalují se zejména na oblasti, kde dochází k zastínění a pracují bezdrátově se dalšími zařízeními.

TAP (Tigo Acces Point)

Přístupový bod, který zlepšuje správu vašeho solárního systému prostřednictvím bezproblémové komunikace s jednotlivými panely.

CCA (Cloud Connect Advanced)

Zařízení, které funguje jako datové centrum pro vaši solární elektrárnu. Pracuje s modely Tigo TS4 AO (optimization), AS (safety) a AM (monitoring) a umožňuje připojení k internetu přes Ethernet, Wifi, nebo volitelné mobilní připojení.

Optimizéry fungují samozřejmě i samostatně bez těchto zařízení a plní svou funkci optimalizace vzhledem k zastínění panelů, ale nedají se pak monitorovat jednotlivé moduly a bez těchto zařízení není možné panely v případě požáru na dálku odpojit.

Tigo, TAP a CCA datasheet ->

Battery Management Systém (BMS)
Řídící jednotka, chytrá elektronika, která kontroluje stav baterie a hlídá, aby se nepoškodila.
Bateriové úložiště
Slouží k akumulaci přebytečné energie, kterou vám vyrobí fotovoltaické panely.
Nabíjecí stanice
Zařízení, které slouží k přenosu vyrobené solární energie do vašeho elektromobilu.

Battery Management Systém (BMS) je řídící jednotka, chytrá elektronika, která kontroluje stav baterie a hlídá, aby se nepoškodila. Sleduje několik parametrů a jejím úkolem je zejména udržet hodnoty napětí, proudu a teploty ve stanoveném rozmezí. Dále se stará o komunikaci – monitoring provozu pro uživatele a balancování (vyrovnávání napětí) jednotlivých článků v baterii. V neposlední řadě zajišťuje odpojení baterie, pokud se stanovené hodnoty dostanou mimo vhodný rámec.

Bateriové úložiště slouží k akumulaci přebytečné energie, kterou vám vyrobí fotovoltaické panely. Pokud výroba solárních panelů plně pokrývá vaši spotřebu, můžete energii uložit do bateriového úložiště a pokrýt tak celý noční provoz domácnosti. Důležité je dbát na správné dimenzování a umístění technologie. Určitě není dobré vystavovat baterky teplotám pod bodem mrazu. Největším nepřítelem baterek je hluboké vybíjení, přebíjení a vysoká teplota. Pokud toto ohlídáme, životnost baterií se významně prodlouží.

Nabíjecí stanice je zařízení, které slouží k přenosu vyrobené solární energie do vašeho elektromobilu. Posílá střídavý proud (AC) do palubní nabíječky v autě. Ta pak mění střídavý proud na stejnosměrný a posílá ho do baterie. Tento proces se dá urychlit, pokud nabíjíme elektromobil pomocí rychlodobíjecí stanice na stejnosměrný proud. Proud je přiváděn přímo do baterie a nabíjení elektromobilu je výrazně rychlejší a efektivnější.

Domácí dobíjení dokáže urychlit tzv wallbox – nástěnná nabíjecí stanice umístěná nejlépe ve vaší garáží nebo na fasádě domu blízko parkovacího místa pro váš vůz. Díky zabudovaným jistícím prvkům se postará i o větší bezpečnost dobíjení oproti nabíjení z klasické 3 fázové zásuvky a vy tak máte bezplatné cestování na dosah.

Jak se připravit na
montáž fotovoltaiky
a na co si dát pozor?

01

Umístění panelů

Musí se zjistit, kolik modulů se vám vejde na vaši střechu, a lokalizovat všechny prvky na střeše jako komín, anténa, odkouření, klimatizace apod, abyste dokázali předikovat zastínění panelů.

02

Umístění technologie

Je nutné nalézt ideální místo vhodné pro umístění střídače, bateriového úložiště a nabíjecí stanice. V blízkém dosahu bude také umístěn AC/DC FVE rozváděč. Ideálním takovým místem je určitě technická místnost, kde máte současnou technologii pro vytápění apod. Náhradním místem může být spíž, místo ve sklepě případně vytápěná chodba. Největším nepřítelem bateriového úložiště jsou nízké teploty pod bodem mrazu. Nabíjecí stanice se nejčastěji instaluje do garáže případně na fasádu domu v blízkosti parkovacího stání.

03

Prostupy

Ze střechy vedou od panelů solární kabely ke střídači, a tak potřebujete najít nejkratší vhodnou DC trasu k místu, kde bude střídač. Pokud máte jeden string, jedná se o 3 kabely, pokud máte stringy dva, tak celkem 5 kabelů o průřezu 4-6 mm.

04

Hromosvod

Mnoho nemovitostí v ČR nemá bleskosvodnou soustavu, která chrání před škodlivými účinky bleskových proudů, nicméně, pokud instalujeme na dům FVE, je potřeba si uvědomit, že tím zásadně měníme parametry prostředí, budovy, a tak musíme postupovat podle aktuálních norem! Potřebujete tedy zřídit novou bleskosvodnou soustavu + aktualizovat systém vnitřní ochrany.

05

Hlavní domovní rozvaděč

Je potřeba identifikovat aktuální stav vaší elektroinstalace a jeji připravenost na solární systém, kolik máte volných pozic, kam můžeme umístit smartmeter apod.

06

Elektroměrový rozvaděč

Je potřeba zjistit, kde je umístěný elektroměrový rozváděč, v jakém je stavu a odborně posoudit, zda-li vyhovuje aplikaci FVE systému dle aktuálních připojovacích podmínek distribuční společnosti, hodnotu hlavního jističe, zda-li máte HDO apod.

Provedeme vás celým procesem

Osobní konzultace

Potřebujeme získat konkrétní informace pro správné sestavení nabídky, a to se na dálku seriózně udělat nedá. Rádi vás navštívíme a probereme s vámi vaše představy, nápady a odpovíme na všechny vaše otázky

Realizace

 1. fáze – Montáž konstrukce a fotovoltaických panelů na střechu nemovitosti
 2. fáze – Montáž a zapojení střídače + bateriového úložiště + nabíjecí stanice

Cenová nabídka

Pošleme vám konkrétní informace o složení vašeho FVE systému s ohledem na vaše možnosti a přání.

Revize

Po montáží vás navštíví náš revizní technik a proběhne kontrola zapojení. Následně vám odešleme revizní zprávu.

Smlouva o dílo

Návrh SOD řeší způsob financování a všechny další důležité parametry naší spolupráce, dozvíte se jaké jsou naše všeobecné obchodní podmínky a získáte všechny potřebné dokumenty k podpisu.

Připojení do distribuční soustavy

Jedná se o akt legalizace elektrárny v rámci procesu PPP (První paralelní připojení) Odešleme veškerou dokumentaci vaší distribuční společnosti.

Smlouva o připojení s distribucí

Vyplníme a podáme za vás dle domluvených parametrů vaší solárních elektrárny a dalších komponentů žádost o připojení k vaší distribuční společnosti (ČEZ, E.GD, PRE).

Návštěva technika distribuční společnosti

Distribuční společnost vám zašle termín a následně přijede její zástupce osadit elektroměrový rozváděč 4kvadrantním elektroměrem. V tento den musí být elektrárna vypnutá.

Podání žádosti na NZÚ (SFŽP)

Vyplníme a podáme za vás žádost o získání dotace tak, abyste jí skutečně získali.

Vyplacení dotace

Vyplníme Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu a pošleme ji na SFŽP v rámci NZÚ.

Osobní konzultace

Potřebujeme získat konkrétní informace pro správné sestavení nabídky, a to se na dálku seriózně udělat nedá. Rádi vás navštívíme a probereme s vámi vaše představy, nápady a odpovíme na všechny vaše otázky

Cenová nabídka

Pošleme vám konkrétní informace o složení vašeho FVE systému s ohledem na vaše možnosti a přání.

Smlouva o dílo

Návrh SOD řeší způsob financování a všechny další důležité parametry naší spolupráce, dozvíte se jaké jsou naše všeobecné obchodní podmínky a získáte všechny potřebné dokumenty k podpisu.

Smlouva o připojení s distribucí

Vyplníme a podáme za vás dle domluvených parametrů vaší solárních elektrárny a dalších komponentů žádost o připojení k vaší distribuční společnosti (ČEZ, E.GD, PRE).

Podání žádosti na NZÚ (SFŽP)

Vyplníme a podáme za vás žádost o získání dotace tak, abyste jí skutečně získali.

Realizace

 1. fáze – Montáž konstrukce a fotovoltaických panelů na střechu nemovitosti
 2. fáze – Montáž a zapojení střídače + bateriového úložiště + nabíjecí stanice

Revize

Po montáží vás navštíví náš revizní technik a proběhne kontrola zapojení. Následně vám odešleme revizní zprávu.

Připojení do distribuční soustavy

Jedná se o akt legalizace elektrárny v rámci procesu PPP (První paralelní připojení) Odešleme veškerou dokumentaci vaší distribuční společnosti.

Návštěva technika distribuční společnosti

Distribuční společnost vám zašle termín a následně přijede její zástupce osadit elektroměrový rozváděč 4kvadrantním elektroměrem. V tento den musí být elektrárna vypnutá.

Vyplacení dotace

Vyplníme Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu a pošleme ji na SFŽP v rámci NZÚ.

Zaujaly vás naše služby? Kontaktujte nás.