enkis

enkis

Tepelná čerpadla skladem

Jak si vybrat
tepelné čerpadlo
a na co si dát pozor?

Odpovědět, na tuto otázku bohužel není skutečně jednoduché. Na českém trhu s tepelnými čerpadly se dnes nabízí k prodeji desítky značek a vy si musíte nejdříve odpovědět na pár otázek, abyste si vybrali správně. My jsme zvolili pro montáže tepelná čerpadla od renomovaných výrobců, kteří mají špičkový prozákaznický přístup a servis. Není nic horšího, když si necháte nainstalovat tepelné čerpadlo od společnosti a když přijdou první problémy, tak je nekontaktní, případně oprava nebo výměna nefungující komponenty dlouho trvá.

Vhodná
otopná soustava

Máte doma staré litinové radiátory nebo teplovodní podlahové vytápění? Nemusíte se obávat, že by se tepelné čerpadlo nedalo připojit do vaší otopné soustavy. Ve většině případů si umíme poradit a vyřešit to tak, aby aplikace byla účinná na vytápění i ohřev teplé vody, i přesto, že nemáte podlahové vytápění. Pokud jste totiž starý dům s kotlem na tuhá paliva zateplili, vyměnili okna, snížili jste tepelnou ztrátu objektu a výkon stávající topné soustavy původně navržený na vyšší teplotní spád se stal dostačující při nižší teplotě vody. Je potřeba to odborně posoudit.

Dimenzování výkonu
tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo by se mělo nadimenzovat tak, aby bez problému pokrylo tepelné ztráty objektu. Konvenční tepelná čerpadla využívající kompresory scroll nemají regulovatelný výkon a obvykle se dimenzují na 80% tepelné ztráty. Aby se zabránilo snížení životnosti zařízení, je potřeba zabránit u nich nežádoucímu taktování (cyklování)- rychlému zapínání a vypínání, pokud jsou tepelné ztráty menší než výkon tepelného čerpadla.

Naproti tomu tepelná čerpadla s invertorovou technologií (frekvenčním měničem) zajišťují plynulou regulaci výkonu v rozmezí 30 – 100%. Proto je možné tato čerpadla dimenzovat na 100% tepelné ztráty objektu při výpočtové teplotě. Dimenzování na plnou tepelnou ztrátu není však příliš šetrné, a proto se ve většině případů volí kombinace tepelného čerpadla a bivalentního (záložního) zdroje.

V této kombinaci lze využívat do určité venkovní teploty jen tepelné čerpadlo a v případě, kdy je výkon nedostačující, připojí se bivalentní zdroj, který dodá potřebnou tepelnou energii. Na základě našich zkušeností s provozem tepelných čerpadel by se měl bod bivalence pohybovat někde v rozmezí -7 až -10°C V případě monovalentního provozu tepelného čerpadla tedy provozu bez bivalentního/ záložního zdroje je potřeba zvolit výkon takový, aby plně pokryl tepelnou ztrátu. Při dimenzování se zde pracuje s určitou rezervou výkonu, který se spotřebuje na odtávání a na pokrytí doby, kdy tepelné čerpadlo nefunguje.

Certifikovaná
tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo uvedené na trh v EU musí splňovat podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013, které definují požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů. Metodiku ověřování předepisuje norma EN 14 825. Výrobce nebo dodavatel tepelného čerpadla předepsaným způsobem splnění podmínek deklaruje a prokazuje platným certifikátem autorizované zkušebny. Musí být také zařazeno do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí.

Technické řešení a odborná instalace
školenými profesionály

Optimální návrh technického řešení a implementace do objektu, správné hydraulické zapojení v technické místnosti, umístění venkovní jednotky a zajištění odvodu kondenzátu je naprosto klíčové pro budoucí fungování tepelného čerpadla.

Regulace
tepelného čerpadla

Kvalitní systémy mají sofistikovanou regulaci, která umožňuje nastavit venkovní teplotu, při které sepne bivalentní zdroj případně jeho zapnutí umí zamezit. Dále umí zadat více podmínek pro sepnutí bivalentního zdroje. Například je možné zadat hodnotu, o kterou je možné podkročit ekvitermní teplotu – hystereze k venkovní teplotě při požadavku systému na připojení bivalentního/záložního zdroje, aniž by došlo k jeho připojení, teplotní interval pro opětovné spínání zdroje (teplotu o kterou je možné podkročit ekvitermní teplotu bez připojení zdroje při stálém požadavku na jeho připojení) – hystereze, spínání a čas pro vyloučení náhodných stavů – doba k sepnutí bivalence, které by měly za následek předčasné nežádoucí sepnutí zdroje (systém po nastavenou dobu ověřuje, že požadavek na připojení zdroje je trvalý, ne náhodný). Využitím těchto popsaných možností se dá výrazně omezit provoz bivalentního zdroje a tím se zefektivní provoz tepelného čerpadla.

Instalace do
2 měsíců od objednávky

Zaměřujeme se převážně na nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch – voda, která odebírají energii z okolního vzduchu a předávají ji do topné vody. Vzhledem k jednoduchosti instalace jsou spolehlivým zdrojem vytápění a dnes jsou již velmi účinné i pro většinu aplikací v ČR vzhledem ke klimatickým podmínkám.

My instalujeme tepelná čerpadla od předního českého výrobce AC Heating a německého výrobce Viessmann. Poskytujeme záruku 7 let.

Tepelná čerpadla
Convert AW

Tepelná čerpadla
Viessmann

Osobní konzultace

Potřebujeme znát konstrukční obálku domu, jeho rozměry, stávající spotřebu a jeho stávající, případně i budoucí využití. Dále je třeba odborně posoudit vaši otopnou soustavu, vyhodnotit, kam se technologie umístí s ohledem na sousedy apod.

Realizace 1. fáze

Stavební připravenost (výkopové práce a stavba betonového základu pro konzoli venkovní jednotky + zajištění prostupů pro vedení potrubí k technické místnosti.

Připojení do distribuční soustavy

Cenová nabídka

Sestavíme pro vás rozpočet, popis technického řešení a dozvíte se podrobnosti o složení námi navrhovaného systému a termín instalace vašeho nového tepelného čerpadla.

Realizace 2. fáze

Topenář, instalace a napojení vnitřní jednotky na vedení, případně demontáž a likvidace původního zdroje vytápění.

Vyplacení dotace

Vyplníme zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, kterou zasíláme na SFŽP v rámci NZÚ.

Smlouva o dílo

Návrh SOD řeší způsob financování a všechny další důležité parametry naší spolupráce, dozvíte se jaké jsou naše všeobecné obchodní podmínky a získáte všechny potřebné dokumenty k podpisu.

Realizace 3. fáze

Elektrikář – úprava elektroinstalace s ohledem na instalaci TČ.

Pravidelný monitoring

Nyní již lze dálkově online kontrolovat a diagnostikovat tepelné čerpadlo.

Smlouva o připojení s distribucí

Vyplníme a podáme za vás dle domluvených parametrů vaší solárních elektrárny a dalších komponentů žádost o připojení k vaší distribuční společnosti (ČEZ, E.GD, PRE).

Realizace 4. fáze

Chlaďař - instalace venkovní jednotky, naplnění chladivem, zapojení a uvedení do provozu se zaškolením obsluhy, s kterým podepíšete předávací protokol.

Návštěva technika distribuční společnosti

Distribuční společnost vám zašle termín a následně přijede její zástupce osadit elektroměrový rozváděč 4kvadrantním elektroměrem. V tento den musí být elektrárna vypnutá.

Podání žádosti na NZÚ (SFŽP)

Vyplníme a podáme za vás žádost o získání dotace tak, abyste jí skutečně získali.

Revize

Po montáží vás navštíví náš revizní technik a proběhne kontrola zapojení. Následně vám odešleme revizní zprávu.

Revize

Po montáží vás navštíví náš revizní technik a proběhne kontrola zapojení. Následně vám odešleme revizní zprávu.

Osobní konzultace

Potřebujeme znát konstrukční obálku domu, jeho rozměry, stávající spotřebu a jeho stávající, případně i budoucí využití. Dále je třeba odborně posoudit vaši otopnou soustavu, vyhodnotit, kam se technologie umístí s ohledem na sousedy apod.

Cenová nabídka

Sestavíme pro vás rozpočet, popis technického řešení a dozvíte se podrobnosti o složení námi navrhovaného systému a termín instalace vašeho nového tepelného čerpadla.

Smlouva o dílo

Návrh SOD řeší způsob financování a všechny další důležité parametry naší spolupráce, dozvíte se jaké jsou naše všeobecné obchodní podmínky a získáte všechny potřebné dokumenty k podpisu.

Smlouva o připojení s distribucí

Vyplníme a podáme za vás dle domluvených parametrů vaší solárních elektrárny a dalších komponentů žádost o připojení k vaší distribuční společnosti (ČEZ, E.GD, PRE).

Podání žádosti na NZÚ (SFŽP)

Vyplníme a podáme za vás žádost o získání dotace tak, abyste jí skutečně získali.

Realizace 1. fáze

Stavební připravenost (výkopové práce a stavba betonového základu pro konzoli venkovní jednotky + zajištění prostupů pro vedení potrubí k technické místnosti.

Realizace 2. fáze

Topenář, instalace a napojení vnitřní jednotky na vedení, případně demontáž a likvidace původního zdroje vytápění.

Realizace 3. fáze

Elektrikář – úprava elektroinstalace s ohledem na instalaci TČ.

Realizace 4. fáze

Chlaďař - instalace venkovní jednotky, naplnění chladivem, zapojení a uvedení do provozu se zaškolením obsluhy, s kterým podepíšete předávací protokol.

Revize

Po montáží vás navštíví náš revizní technik a proběhne kontrola zapojení. Následně vám odešleme revizní zprávu.

Připojení do distribuční soustavy

Vyplacení dotace

Vyplníme zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, kterou zasíláme na SFŽP v rámci NZÚ.

Pravidelný monitoring

Nyní již lze dálkově online kontrolovat a diagnostikovat tepelné čerpadlo.

Zaujaly vás naše služby? Kontaktujte nás.